GDPR

Vi på GARE Distribution är måna över er integritet samt att dina personuppgifter skall behandlas med korrekthet och enligt laglighet. I och med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 så har vi på GARE agerat för att förtydliggöra hur vi hanterar och ansvarar över våra registrerade och dess personuppgifter internt.

Vi kan säkerställa att de personuppgifter vi behandlar lagras och tillhandahålls i affärssystem där leverantören av detta system går som vårt personuppgiftsbiträde och efterlever dataskyddsförordningen med fokus på integritet och säkerhet gällande hanteringen av personuppgifter.
Vi fokuserar enbart på att behandla nödvändig information om dig som antingen är leverantör, kund eller potentiell kund med stöd av allmänt intresse samt intresseavvägning och som ändamål att marknadsföra och väcka intresse för våra produkter. De uppgifter som behandlas ligger till grund för att kunna fullfölja rättsliga förpliktelser.

Självfallet har du som registrerad rättigheter i ärendet. Om vi på GARE behandlar dina personuppgifter har du rätt att bli informerad om detta, du har rätt till full tillgång av vad vi lagrar och hanterar för uppgifter om dig samt rätt till full dataportabilitet. Du har även rätt till rättelse av dina uppgifter, där vi korrigerar din uppgift om vi samlat in felaktiga data. Du har även rätt att begränsa den data som vi samlar in om dig, samt invända mot vår behandling av din uppgift. Rätt till radering, eller rätten att bli glömd, är även den en självklarhet – vill du att vi ska ta bort dina uppgifter i vårt register, så gör vi detta.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för GARE.

We at GARE Distribution are fundamentally concerned about your integrity and that your personal data shall be processed correctly and with lawfulness. Due to the new general data protection regulation that come into effect on the 25th of May 2018, we at GARE have acted in order to clarify how we manage and take responsibility for our data subjects and their personal data internally.

We can ensure that the personal data that we do manage is being processed in systems whereas the developer of the system act as our data processor and observe and ensue the general data regulation process, focusing on integrity and security.

We are solely focusing on processing substantial information about you whether you are a supplier, a customer or a potential customer strengthened by public interest and balancing of interests and with the purpose of marketing and providing our products. The personal data that we process is the basis to being able to fulfill our legal obligations.

Naturally, the rights of the data subject are of great concern for us. If we at GARE is processing you, the data subject, we are doing it in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form. The data subject has the right to be informed why we process personal data, they have the right to get full access and knowledge as to what data we process about them. The data subject also has full right to object, full right for rectification and for erasure.

Your integrity and our handling of your personal data is of great importance for GARE.